Załóż nowe konto myICAN

Zapoznałem się z treścią Regulaminu Konta myICAN i akceptuję jego postanowienia.

Administratorem danych osobowych użytkowników, na rzecz których świadczona jest usługa drogą elektroniczną z wykorzystaniem serwisu myican.pl, jest ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą z siedzibą przy al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa („ICAN”)
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000263445, NIP: 5851072522, numer REGON: 190477387, tel.: 22 11 33 444, 22 250 11 44, e-mail: infolinia@ican.pl. Dane przetwarzane są przez Administratora w celu zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym rejestracji i prowadzenia bezpłatnego osobistego konta użytkownika (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO). W przypadku wyrażenia chęci otrzymywania informacji marketingowych za pośrednictwem wybranego kanału komunikacji (np. adresu e-mail, numeru telefonu), możemy przetwarzać dane osobowe również w tym celu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy, w tym rejestracji i prowadzenia bezpłatnego osobistego konta użytkownika. Mają Państwo m.in. prawo dostępu i otrzymania kopii swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich ilości oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.ican.pl/prywatnosc lub kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych (adres e-mail: iod@ican.pl).
Rozwiń więcej